eng
competition

User: Bao2009

Tôi nói thật tôi bây giờ năm 2020 tôi lớp 5 2k9 thật đấy!! Ai chơi fifa online 4 không kết bạn với tôi đi tôi mới chơi cũng chơi giỏi giỏi rồi nick tôi là " HLVANDMESSI " ok nha ai gửi thì gửi nha tôi lớp 5!! :)))
User details
User ID 2051624
last login 1 day, 1 hour ago
member since 2 months, 1 day ago
Keyboard Layout
Keyboard Dareu LK135
Words typed 56,320
Tests taken 555
Competitions taken 96 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: