eng
competition

User: NhtL3

23/3/2020: Sau 2 tuần và 1 ngày học gõ trên trang này, lần đầu tiên mình được 60 từ/ phút. 12/5/2020: Sau quãng thời gian dài mik đã đạt 70 từ/ phút
User details
User ID 2036840
last login 2 days, 4 hours ago
member since 6 months, 1 week, 5 days ago
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 276,413
Tests taken 1,765
Competitions taken 3,641 (0)
Bá Huy Đặng1 day, 18 hours ago
chiba2 days, 1 hour ago
TrucPhan2 days, 23 hours ago
oanhlamthanh3 days, 23 hours ago
Budi4 days, 21 hours ago
Chinna1 week, 1 day ago
Apples1 week, 3 days ago
Suat Altan1 week, 3 days ago
cobaegg1 week, 3 days ago
CristianoRonaldo1 week, 3 days ago

Coming Soon!

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: