eng
competition

User: NhuPham

Mục tiêu ngắn hạn là 60WPM Dài hạn là gõ chữ không cần nhìn bàn phím
User details
User ID 1971450
last login 2 weeks, 2 days ago
member since 8 months ago
Keyboard Layout
Keyboard Logitech K120
Words typed 15,086
Tests taken 388
Competitions taken 0 (0)

Coming Soon!

LanguageParticipantsTests taken

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: