eng
competition

User: Hoangbk0303

http://facebook.com/hoangbk0303 Rất vui được bạn ghé thăm Đam mê đạp bàn phím :D
User details
User ID 1859330
last login 1 month, 5 days ago
member since on June, 26th, 2019
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Bàn phím cùi
Words typed 20,047
Tests taken 97
Competitions taken 32 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: