eng
competition

User: NguyenHoangHa

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2018 với 70 WPM Chán thì đánh đánh dần cũng thành thói quen Ai muốn kết bạn giao lưu qua kb zalo 0335742707
User details
User ID 1515772
last login 3 days, 20 hours ago
member since on December, 19th, 2017
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Laptop ASUS
Words typed 156,926
Tests taken 1,423
Competitions taken 182 (1)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: