eng
competition

Text Practice Mode

ĐỪNG TRỞ THÀNH NGƯỜI TỐT CHỈ VÌ KHÔNG MUỐN BỊ GHÉT BỎ

created Jun 1st, 03:44 by Thị Phương Ngân Nguyễn


3


Rating

239 words
173 completed
00:00
Từ nhỏ, tôi luôn muốn trở thành người tốt. Kể cả khi nghe thấy người nói xấu về mình, tôi vẫn tưởng rằng chỉ cần tôi không ác ý với họ nữa được. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, tôi không trở thành một người tốt, tôi đã trở thành người không thể nói những mình muốn. Nếu đã như vậy thì tại sao tôi lại phải làm người tốt chứ?
Đương nhiên, tôi vẫn luôn mong muốn mình người tốt. Tốt với chính tôi, với những người quan trọng, với những người cần sự giúp đỡ của tôi. Nhưng đối với những kẻ tưởng mình to tát lắm, những kẻ đánh giá bừa bãi về tôi, thì việc cố gắng để trở thành một người tốt với họ phải chăng chỉ khiến cho năng phòng vệ chính đáng của bản thân cũng mất đi.
Tôi chỉ một thể tồn tại độc lập chứ không phải kẻ yêu bất cứ ai họ ghét tôi đi chăng nữa, sự thật đó không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Chính vậy, tôi không cần phải luôn luôn nỗ lực để không bị người khác ghét bỏ. Không tổn thương người khác một đức tính rất quan trọng nhưng tự bảo vệ mình cũng quyền lợi trách nhiệm của mỗi người.

saving score / loading statistics ...