eng
competition

Text Practice Mode

câu hội thoại

created Dec 16th 2021, 13:10 by nguyenManh1


3


Rating

148 words
39 completed
00:00
Nga: ơi, vào đây giúp cháu với. Cháu làm phở lần đầu tiên nên thấy lúng túng quá.
Bà: Không sao, cháu cứ làm đi rồi sẽ quen ngay mà. Cái khó thì để giúp cho. Cháu định làm phở hay bò?Nga: Phở ạ. Cháu chuẩn bị hết các thứ rồi không biết tiếp tục thế nào. xem giúp cháu liệu nước đã đủ chưa? mười người tất cả đấy ạ.
Bà: Ít quá. Cháu phải cho nhiều nước vào. Khi ăn phở, người ta hay chan nhiều nước lắm.
Nga: Cháu cho hành khô gừng vào nước dùng nhé. Cho bao nhiêu thì đủ hả bà?
Bà: Cháu cứ cho đi, cho nhiều vào cho thơm.
Nga: nếm thư xem vừa ăn chưa, nếu lạt cháu sẽ nêm thêm
Bà: Vừa rồi đó cháu.
 
 

saving score / loading statistics ...