eng
competition

Text Practice Mode

Trước cổng trời (Trích) Nguyễn Đình Ảnh

created Nov 27th 2021, 03:49 by Hello123456789


2


Rating

120 words
28 completed
00:00
Giữa hai bên vách đá
Mở ra một khoảng trời
gió thoảng, mây trôi
Cổng trời trên mặt đất?
 
Nhìn ra xa ngút ngát
Bao sắc màu cỏ hoa
Con thác réo ngân nga
Đà soi đáy suối
Giữa ngút ngàn cây trái
Dọc vùng rừng nguyên
Không biết thực hay
Ráng chiều như hơi khói...
 
Những vạt nương màu mật
Lúa chín ngập lòng thung
tiếng nhạc ngựa rung
Suốt triền rừng hoang
Người Tày từ khắp ngả
Đi gặt lúa, trồng rau
Những người Giáy, người Dao
Đi tìm măng, hái nấm
Vạt áo chàm thấp thoáng
Nhuôm xanh cả nắng chiều
gió thổi, suối reo  
Ấm giữa rừng sương giá.

saving score / loading statistics ...