eng
competition

Text Practice Mode

Đừng đụng chạm đến lòng tự ái của đối thủ, hãy để cho họ giữ thể diện

created Sep 14th, 12:00 by Trọng Khang Vũ


0


Rating

288 words
32 completed
00:00
Bạn hãy biết tự quên mình đi, quên sự tự ái của mình dành trọn vẹn cho người khác. Người xưa đã từng nhắc nhở ''thắng không kiêu'', quyết thành công trong đời cũng đơn giản chỉ ra như thế:
 Đừng làm tổn thương tự ái của người khác.
Tuy chỉ đơn giản như thế, nhưng thực hiện không  phải dễ, đòi hỏi bạn phải thường xuyên rèn  luyện mình. Chỉ khi nào bạn thể dẹp bỏ được tính ích kỷ, thói thô bạo, tính nông nổi hiếu thắng lúc đó bạn mới ý thức tránh việc áp đặt ý muốn của bạn lên người khác.  
  Trong giao tiếp ứng xử bạn phải luôn tôn trọng thể diện của người khác. Nếu bạn những hành động đe dọa, mắng nhiếc người giúp việc của mình trước mặt người khác không hề nghĩ đến thể diện của anh ta, thì bạn sẽ không lường được những phản ứng xấu do anh ta dành cho bạn hoặc cho chính bản thân anh ta.
   Nếu bạn tự biết quên mình thấu hiểu người khác, suy nghĩ khi sử dụng ngôn từ để làm dịu bớt đi những lời chỉ trích buộc phải nói ra, kèm theo vài lời tốt lành động viên sau đó, cố tránh nói trước mặt người khác, thì những sự đóng góp của bạn sẽ được người khác dễ dàng đồng tình kính phục bạn hơn.  
''Chỉ quên mình đi thì cũng đủ để tưởng nhớ nhiều đến kẻ khác'-ESTAUNIÉ
''Yêu người yêu thành ra hại người, ghét người ghét thành ta hại mình''-NGỤY TỀ THỤY
 

saving score / loading statistics ...